Sınıf Sınıf Konu Anlatımları:

2013-11-08 01:11:00

  Ders notlarına buradan da ulaşabilirsiniz!   http://dilveedebiyatdersleri.jimdo.com/son-sayfa/ http://turkbilimciilhangul.tr.gg http://dilveyazindersleri.simplesite.com.tr/ (geçici bir süre için) https://sites.google.com/site/dilveyazin/siniflara-goere-konu-anlatimlari-ve-testler (geçici bir süre için) Devamı

Sınıf Sınıf Konu Anlatımları:

2013-11-08 01:09:00

  Ders notlarına buradan da ulaşabilirsiniz!   http://dilveedebiyatdersleri.jimdo.com/son-sayfa/ http://turkbilimciilhangul.tr.gg http://dilveyazindersleri.simplesite.com.tr/ (geçici bir süre için) https://sites.google.com/site/dilveyazin/siniflara-goere-konu-anlatimlari-ve-testler (geçici bir süre için) Devamı

Güncelleme

2013-11-02 19:16:00

Selam! Konu anlatımları: http://dilveedebiyatdersleri.jimdo.com Devamı

Güncelleme

2013-11-02 19:15:00

Selam! Konu anlatımları: http://dilveedebiyatdersleri.jimdo.com Devamı

Kimden Şefaat Beklemeliyiz?

2013-10-24 23:04:00

Kimden Şefaat Beklemeliyiz?   ((( Resulullah (as), kızı Fatıma’ya “Bak kızım, peygamber kızı olduğunu düşünerek benim seni kurtaracağımı zannetme. Ben sana bir şey yapamam, hesabını iyi tut.” demiştir. )))   Bu hadise rağmen yazık ki, Türkiye Müslümanları "Peygamber'in şefaatine nail olmak" beklentisi içine girmektedir. Oysa Allah'ın Kitabı Kur'an "Şefaatin tümü Allah'a aittir" der (En'am S.'nin 51. ayeti).   Ne var ki, din görevlilerimizin çoğu "Peygamber'in şefaati" diye sayıklayıp durmaktadır. Üstelik bu hadisi görmezden gelerek... Daha kötüsü "kendilerine şefaat etme izni verilecek kişiler olduğunu ifade ettiğini zannettikleri" Ayet-el-Kürsî'den (Bakara, 255) bir önceki ayeti hiçe sayarak:   "Ey iman edenler!Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir." (Bakara, 254)   Bundan başka şu ayet de Allah’ın dışındaki bir yaratıktan şefaat umanların “müşrik” olacaklarını haber veriyor:   “Onlar Allah’ı bırakıp, kendilerine fayda ve zarar vermekten uzak olan putlara taparlar: “Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” derler. Ey Muhammed de ki: Göklerde ve yerde, Allah’ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.” (10/18)   Bir başka ayet de kanaatimizi pekiştiriyor:   Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah´ındır.(82/19)   Altbilgi:... Devamı

Sınıf Sınıf MEB Konu Anlatımı buralarda:

2013-10-09 23:05:00

  Ders notlarına buradan da ulaşabilirsiniz!   http://dilveedebiyatdersleri.jimdo.com/son-sayfa/ http://turkbilimciilhangul.tr.gg http://dilveyazindersleri.simplesite.com.tr/ (geçici bir süre için) https://sites.google.com/site/dilveyazin/siniflara-goere-konu-anlatimlari-ve-testler (geçici bir süre için) Devamı

Vahiy Savunması (Kuran Dışı Vahyin İmkansızlığı)- M. Y. SOYALAN

2013-10-09 21:45:00

  Bir e-kitap: Vahiy Savunması (Kuran Dışı Vahyin İmkansızlığı)- Mehmet Yaşar SOYALAN (RSM)   http://www.4shared.com/office/Wi-XTW74/Vahiy_Savunmas__Kuran_D_Vahyin.html Devamı

Bir Parça Güzellik

2013-10-08 22:07:00

Bir Parça Güzellik Güneşli günleri düşün dostum, çiy düşmüş yapraklarına çiçeklerin… Düşün karnının doyduğunu helâlinden, paylaşabildiğini ekmeği, kardeşinle… Düşün gülümsediğini bir kadının, hiç kabalaşmadan kendi ayakları üstünde duran. Düşün sevebildiğini bir erkeğin hiç racon kesmeden, yârini dövmeden, öldürmeden. Bir parça güzellik düşün dostum, inceliği yitirmeden, kırmadan… Sıcak umuduna daya sırtını ve gülümset hayâtın anasını… 16-27. 09. 2009 Çarşamba Devamı

Kuran’da Salât/Namaz Kavramı Çalışması - Temizfikir.com

2013-10-03 21:41:00

  http://www.temizfikir.com/?p=632 Devamı

Kur’an’da ZEKÂT Kavramı Çalışması

2013-10-03 21:36:00

  http://www.temizfikir.com/?p=671 http://www.temizfikir.com/?p=671   Devamı

Dil Ve Kültür - Yusuf Alan

2013-10-01 23:46:00

Dil Ve Kültür - Yusuf Alan   Kelimelerin olmadığı bir dünyada yaşasaydık, insanlar, beyinlerinden, ruhlarından, kalplerinden süzülüp gelen duygu ve düşünceleri birbirlerine nasıl aktarırlardı kim bilir? Kelimesiz, sözsüz, yazısız, kısacası dilsiz bir dünya... Hayali bile sıkıntı veren renksiz bir dünya. Hayata renk katan dil, her toplumun ruh aynasıdır. Bir toplumun kültür seviyesini ve dünya görüşünü tespit etmek isteyenler o toplumun kullandığı dili incelemeleri yeterlidir. Mesela, bir Kızılderili kabilesi olan Siouxlar’ın dilinde hiçbir “küfür” kelimesi yoktur. Kızılderililere vahşi diyen beyaz adamın yüzünü kızartacak bir tablo! Dil ile kültürün ve toplumun ilişkisine diğer bir örnek de arşivlerimizdeki belgelerdir. Arşivlere bir göz atsak, belgeler bize şunları fısıldar: “Kâğıdımızdan mürekkebimize, yazı türümüzden kullanılan kaleme kadar uzanan unsurlardaki estetiğe bakın. Her şahsın makamına göre kullanılan lakaplar, hitaplar, dua cümleleri, o devrin insanının, sizin cedlerinizin ruh inceliklerini yansıtmıyor mu? Şu muhteşem fermanların arkasındaki muhteşem devleti nasıl görmemezlikten gelebilirsiniz?” Gerçekten bu belgelerin sadece şekilleriyle değil, içlerinde geçen kalıplaşmış ifadelerle de devirlerinin kültür birikimi ve hayat görüşlerine nasıl işaret ettikleri incelenmeye değer. Mesela, bir belgede bir bayan ismi geçtiği zaman hemen ardından, çoğu zaman, “zid iffetüha” (Allah iffetini artırsın), bir âlimin ismi geçtiği zaman “zid ilmüha” (Allah ilmini artırsın) şeklinde bir dua cümlesi gelirdi. Sadrazam, defterdar, müftü, kazasker, beylerbeyi, sancakbeyi ve kadı gibi makam sahibi şahsiyetle... Devamı

Açık Oturum-Panel-Forum-Münazara Arasındaki Farklar

2013-10-01 20:51:00

Açık Oturum-Panel-Forum-Münazara Arasındaki Farklar: Açık Oturum Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Açık oturumda, değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Konuşmacılar birbirlerini dikkatle dinler, gerekirse not alırlar. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler. Panel Bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Açık oturumdan farklı olarak, konuşmacıların görüşlerini bildirmelerinden sonra, izleyiciler soru olarak tartışmaya katılabilir, kendi görüşlerini açıklayabilirler. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler. Forum Panel gibi bir toplu tartışma türüdür. Belli bir konuda ortaklığı bulunan bir grubun, ortak sorunlarının çözümlenmesinde görüş birliğine varmak üzere düzenlenen toplu tartışmaya forum denir. Genellikle grup başkanı denilen bir kişi tarafından yönetilen forumda, topluluğun her üyesinin konuşmada ve görüşlerini bildirmede eşit hakkı vardır. Forum sonunda, tartışma konusu olan sorunun çözümünde tutulacak ortak yolun belirlenmesi amaçlanır. Burada başkanın hem konuşmacıları hem de dinleyicileri yönetmesi daha güçtür. Bu bakımdan forum başkanının yönetmede ve konuşmada yetenekli ve birleştirici olması gerekir. Münazara Bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bi... Devamı